Bacho, 2 October ke din kya hua tha?

Teacher: Bacho, 2 October ke din kya hua tha?

.
.
.
.
.
.
.

Student: Ajay Devgan apni family ko lekar satsang ke liye panji gaya tha, aur 3 oct ko vapas lauta tha
😅😂😂😂😂😂

Find us on